¸.•*´•.♥.•ﺁﻟﻮﻧڪ ﻳﮧ ﺧﺟﺂﻟﺘﮯ•.♥.•`*•.¸

جایی برای خندیدن☺

آیا من نمی توانم؟

سلام به دوستای گلم

امروزم با یه مطلب اومدم:

یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود.

یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می شود.

یک درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود و شکل معبدی می گیرد.

یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فاخر در می آید.

اگر در برگ،خاک،چوب و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر کنندآیا من نمی توانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل می کند چنان کنم.

نظر فراموش نشه♥ سه شنبه 27 تیر 1391 ساعت 03:01 ب.ظ توسط - نظرات()