¸.•*´•.♥.•ﺁﻟﻮﻧڪ ﻳﮧ ﺧﺟﺂﻟﺘﮯ•.♥.•`*•.¸

جایی برای خندیدن☺

عشق قضاوت نمی کند.

انسان ها به شیوه هندیان بر سطح زمین راه می روند.با یک سبد در جلو ویک سبد در پشت.در سبد جلو،صفات نیک خود را می گذاریم .در سبد پشتی،عیب های خود را نگه می داریم.به همین دلیل در طول روزهای زندگی خود،چشمان خود را بر صفات نیک خود می دوزیم و فشار ها را در سینه مان حبس می کنیم.در همین زمان،بی رحمانه،در پشت سر همسفرمان که پیش روی ما حرکت می کندتمام عیوب او را می بینیم .بدین گونه است که  دربارهی خود بهتر از او داوری می کنیم؛بی آنکه بدانیم کسی که در پشت سرما راه می رود به ما به همین شیوه می اندیشد

 

   *   ارتباط متن و موضوع چیه؟جدی  میشه به من بگید!!!♥ شنبه 14 مرداد 1391 ساعت 02:50 ب.ظ توسط - نظرات()